FDV-dokumentasjon

FDV er en samlebetegnelse for forvaltning, drift og vedlikehold gjennom bygningens totale levetid, fra overtagelse etter nybygging/rehabilitering til riving/sanering. Du vil få mange års glede i produktet ditt ved å følge monteringsanvisninger og de anbefalte vedlikeholds intervaller. Omfattende informasjon om produktets egenskaper, montering og vedlikehold finner du i FDV for hver enkelt produkt.

Fåvang Sag

Miljø og emballasje

Innvendig

Utvendig