Utvendig kledning, D-fals kombi med rett kant - grunnet røykgrå.

Hvit trelast i gran

Fåvang Sag produserer trelast av gran i høy kvalitet. Denne leveres som kledning, konstruksjonsvirke, rekker og lekter, forskaling, vannbrett og underpanel. Utvendig kledning som settes opp skal beskytte bygget mot vær og vind i lang tid, og vi anbefaler at det investeres i god overflatebehandling for å beskytte kledningen mot solnedbryting og fukt. Kledningene kan leveres i ulike behandlingsgrader.

Trykkimpregnering av tre er en industriell prosess der impregneringsmidlene tilføres treverket ved hjelp av vakuum og høyt trykk. Trykkimpregnert trevirke er beskyttet mot råte- og insektangrep og har betydelig lengre levetid enn uimpregnert trevirke. Foto: Tor-Ivan Boine.

CU-impregnert trelast

CU-impregnert trelast er trykkimpregnert furu, og fås som kledning, konstruksjonsvirke, rekker og lekter, terrassebord, vannbrett og altanrekker. Trykkimpregneringen er en industriell prosess der impregneringsmidlene tilføres treverket ved hjelp av vakuum og høyt trykk. Trykkimpregnert trevirke er beskyttet mot råte- og insektangrep, har betydelig lengre levetid enn uimpregnert trevirke og anvendes primært i råteutsatte bygningskonstruksjoner og konstruksjoner med særlige krav til sikkerhet som gjerder, broer, verandaer og terrasser.

Royalimpregnert kledning miljø

Royalimpregnert trelast

Royalimpregnert trelast er furu av høy kvalitet, og fås som kledning, konstruksjonsvirke, rekker og lekter, terrassebord, vannbrett, altanrekker, spilekledning og tretak. Materialet er produsert av trykkimpregnert furu etterkokt i en løsemiddelfri linolje. Dermed kokes vannet ut, og oljen trenger ca. fem millimeter inn i treet. Oljen kan være med eller uten pigment. Denne prosessen gir et vakkert og stabilt materiale med lang levetid og et enklere vedlikehold.

Ubehandlet malmfuru.

Malmfuru

Malmfuru er senvokst furu med stor malmandel. Selve «malmingen» skjer ved at harpiksen i treet stopper til porene i midten av treet, slik at det dannes en kjerne som forsterker furua. Dette gjør at treet er naturlig impregnert og derfor meget varig, selv på værutsatte steder. Malmfuru har blitt benyttet til byggemateriale i Norge i uminnelige tider, og fås som kledning, terrassebord og tretak.