Fåvang Sag ble etablert i 1931, og er det største sagbruket i Gudbrandsdalen.

I 90 år har G3 Fåvang Sag vært et familieeid sagbruk med 4 generasjoner Smidesang, før Gausdal Bruvoll kjøpte sagbruket av Einar Smidesang våren 2021.

Siden etableringen i 1931 har G3 Fåvang Sag hatt en solid vekst og gjennomgått flere store oppgraderinger. Sagbruket fremstår i dag som et topp moderne sagbruk med blant annet helautomatisk sorteringsanlegg, nye lagertak og tørkekamre. Høsten 2021 er nytt fyranlegg under oppføring.

G3 Fåvang Sag har 38 ansatte og bearbeider ca. 105 000 m3 tømmer årlig.

Trelasten skal fram – vi frakter til hele Norge

Illustrasjonskart som viser Fåvang Sag sine transportruter for utkjøring av trelast til hele Norge.

Vogntogene med trelast fra Fåvang Sag er godt synlige i trafikken på Øst- og Vestlandet samt Midt-Norge. Våre dyktige sjåfører er genuint opptatt av leveringstider og service. De ringer alltid på forhånd for å avtale leveringstid. For å yte vår beste service med rask og effektiv leveranse til byggeplasser og lager, tilbyr vi transport med velholdte og moderne biler.

I tillegg til våre egen lastebil, leier vi inn faste biler fra Sigurd og Ola Grimstad. De har kjørt fast for oss i mange år, og våre kunder er meget godt fornøyde med den servicen de får fra deres dyktige norske sjåfører. Våre kjøreruter går daglig i hele Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane samt Gudbrandsdalen, i tillegg kjører vi til Hordaland, Trøndelag, Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold flere ganger ukentlig.

Våre lastebiler er utrustet med kran for byggeplass leveringer. Sjåførene skal i størst mulig grad forespørre dere som kunde i forkant, slik at trelasten blir levert der dere ønsker det.

Veien fram til å bli et av Norges mest moderne sagbruk

1931

Fåvang Sag etableres av Ole E. Smidesang.

1948

Fåvang Sag øker staben, har 35 ansatte.

1960

Fåvang Sag kjøper tømmer på rot, og har 100-150 mann i sesongarbeid.

Fåvang sag 1950-1960_widerøe postkort.

1964

2. generasjon ved Johan Smidesang tar over drifta.

1979

Fåvang sag investerer i ny sag «Gullhøna», sager 11.000 m3.

1981

3. generasjon ved Alf Tore Smidesang tar over drifta.

1983

Brann i flislageret. Fåvang Sag har 24 ansatte, og høvler 5.000 m3 og sager 11.000 m3.

1984

Fåvang Sag bygger nytt høvleri.

1995

Flom rammer Fåvang Sag. Sager 32.000 m3.

1996

Fåvang sag oppgraderer saglinja.

1998

Fåvang Sag sager 40.000 m3 og høvler 25.000 m3.

2000

Fåvang Sag oppgraderer saglinja igjen. Bygger tørke. Sager 45.000 m3.

2005

Fåvang Sag bygger nytt høvleri.

2010

Fåvang Sag bygger ny tørke med fyringsanlegg. Oppgraderer sorteringsanlegget.

2011

Fåvang Sag rammes igjen av flom.

Fåvang Sag er et moderne sagbruk og sager 80.000 m3. Foto: Tor Ivan Boine.

2013

Fåvang Sag bygger ny saglinje. Har 32 ansatte. Høvler 50.000 m3, sager 80.000 m3.

2015

Fåvang Sag bygger to nye tørkekammer. Har 34 ansatte.

2016

4. generasjon ved Einar Smidesang kjøper Fåvang Sag. Har 36 ansatte.

2017

Bygger nytt helautomatisk sorteringsanlegg.

2018

Fåvang Sag bygger to nye lagertak for å effektivisere logistikk. Sager 92.000 m3 og høvler 67.000 m3.

2019

Nytt velferdsbygg, garderobe og spisestue for ansatte.