Interiørpanel

Vi produserer de fleste profilene på innvendige paneler i gran og furu. Alle paneler leveres foliert for å beskytte mot støv og smuss. Tre er et levende materiale som påvirkes av ytre faktorer som temperatur, luftfuktighet og sollys, det er derfor viktig at panel ligger innendørs en til to ukers tid før det monteres for å unngå at det slår seg på grunn av temperatur- og fuktforskjeller. Fuktinnhold i våre paneler er 16-18 prosent ved levering fra oss.

Alle våre innvendige paneler

Glattpanel

NATUR | BEHANDLET

Faspanel

NATUR | BEHANDLET

Skyggepanel

NATUR | BEHANDLET

Møllerstuepanel

NATUR

Krokskogpanel

NATUR

Perlefaspanel

NATUR

Rundtømmer

NATUR

Østerdalspanel

NATUR

Hva er forskjellen?

Furupanel

Fargene i furu går fra lys yteved mot det rødbrune i kjerneveden, og markante forskjeller gir et fargespill. Kvistene er rødbrune og framtredende, og tydelige årringer gir et livlig mønster. Furupanel er godt egnet for overflatebehandling, da denne er mindre utsatt for sprekkdannelse i kvist sammenliknet med gran.

Granpanel

Gran er lysere i veden sammenliknet med furu, og har en mer nøytral overflate. Kvistene er mindre, men sitter gjerne tettere. Granpanel kan overflatebehandles. Transparente produkter er da best egnet, på grunn av sprekkdannelse og fiberreising rundt kvister blir mer synlig ved bruk av maling.