Utvendig kledning i gran og furu

Utvendig kledning skal beskytte bygget mot vær og vind i lang tid, og hos Fåvang Sag får du kledning i flere ulike kvaliteter, både som ubehandlet, CU-impregnert, royalimpregnert og malmfuru. Vi har også et stort utvalg i både dimensjoner og profiler.

Gran

Vi produserer kledning i gran av høy kvalitet og et stort utvalg i dimensjoner og profiler. Kledningen leveres enten ubehandlet, grunnet, eller grunnet og med mellomstrøk.

CU-impregnert

Vi leverer CU-impregnert kledning i furu i et stort utvalg i dimensjoner og profiler. CU-impregnert trevirke er beskyttet mot råte- og insektangrep og har lengre levetid enn uimpregnert trevirke.

Royalimpregnert

Royalimpregnert kledning er trykkimpregnert furu etterkokt i løsemiddelfri linolje. Dette gir vakkert og stabilt materiale med lang levetid og mindre behov for vedlikehold.

Malmfuru

Malmfuru er senvokst furu med stor malmandel. Malmfuru er naturlig impregnert og derfor meget varig, selv på værutsatte steder. «Malmingen» skjer ved at harpiksen i treet stopper til porene i midten av treet, slik at det dannes en kjerne som forsterker furua. 

Etterbehandling av utvendig kledning

Utvendig kledning som settes opp skal beskytte bygget mot vær og vind i lang tid, og det er viktig å investere i god overflatebehandling.