Vannbrett

Hos Fåvang Sag får du vannbrett i flere ulike kvaliteter, både i gran, CU-impregnert og  royalimpregnert.

280 | Vannbrett i gran

 Vannbrett har en trapesformet profil med underfrest spor som fungerer som en dryppnese. Vannbrett benyttes for å lede vannet ut fra veggen. Benyttes over og under dører og vinduer. Leveres i fallende lengder. 

DIMENSJONNOBB
45 x 7021081575
45 x 9521081583

580 | CU-impregnert vannbrett

Vi leverer CU-impregnert trelast i furu av høy kvalitet og i et stort utvalg av dimensjoner og profiler. CU-impregnert trevirke er beskyttet mot råte- og insektangrep, og har betydelig lengre levetid enn uimpregnert trevirke.

DIMENSJONNOBB
45 x 7025411034
45 x 9525411042

Royalimpregnert vannbrett

Royalimpregnert trelast er trykkimpregnert furu etterkokt i løsemiddelfri linolje. Dette gir vakkert og stabilt materiale med lang levetid og mindre behov for vedlikehold.

DIMENSJONNOBB
45 x 07023304322
45 x 09523304363

Fornøyde kunder er det viktigste vi har!

Finner du ikke de dimensjonene, profilene eller kvalitetene du ønsker – ta kontakt, så ser vi hva vi får til.